Το Dark Orbit μειώνει τις τιμές στα CPU υποδοχών!

Dark Orbit

Με μία λιτή ανακοίνωση, η διαχειριστική ομάδα του Dark Orbit μας ανακοίνωσε οτι οι τιμές για τα CPU Υποδοχών 2, 3 και 4 μειώνονται στο μισό και οτι η αλλαγή αυτή έχει μόνιμο χαρακτήρα!

Περισσότερες πληροφορίες για το Dark Orbit