Πληροφορίες για το Ragnarok event του Cultures Online

Cultures Online

Οι δημιουργοί του Cultures Online δημοσίευσαν εκτενείς πληροφορίες για το Ragnarök event που τώρα υπάρχει στο παιχνίδι. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση (στα Αγγλικά) όπως την αναρτήσαμε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Cultures Online