Νέες αποστολές και νέα κτίρια στο Skyrama

Skyrama

Για όλους τους παίχτες του Skyrama που έχουν τελειώσει τις βασικές αποστολές, πλέον υπάρχουν 10 νέες αποστολές στη διάθεσή τους (αναμένονται προσθήκες και άλλων αποστολών σύντομα).

Επιπλέον, υπάρχουν δύο νέα κτίρια στο παιχνίδι: Το κεντρικό τμήμα ασφαλείας, και η παιδική πισίνα. Ακολουθούν τα χαρακτηριστικά τους:

Κεντρικό τμήμα ασφάλειας

  • Επιβάτες: 330
  • Χρόνος : 30 Λεπτά
  • Μέγεθος : 4X6
  • Κόστος: 48 Αεροτάλιρα ή 50000 Αερολάρια

Παιδική πισίνα

  • Επιβάτες: 220
  • Χρόνος: 15 Λεπτά
  • Μέγεθος: 4Χ6
  • Κόστος: 50 αεροτάλιρα
Περισσότερες πληροφορίες για το Skyrama