Μεγάλη αναβάθμιση στο WAR2 Glory ( Σειρήνες Πολέμου )

WAR2 Glory

Καινούργια μεγάλη αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί σε όλους τους servers του WAR2 Glory ( Σειρήνες Πολέμου ) και θα εισαχθούν αρκετά νέα στοιχεία όπως:

• Νέα θέματα πόλεων τα οποία προέκυψαν μετά τις δικές σας προτάσεις.
• Νέα γραφικά Καζίνου.
• Ευκολότερη πλοήγηση στο Κατάστημα και στον Εξοπλισμό σας.
• Θα ανοίξει για πρώτη φορά ο «Πόλεμος Φρουρίων».

Είμαστε σίγουροι ότι θα σας αρέσουν και θα αυξηθεί ο ενθουσιασμός σας με το  WAR2 Glory ( Σειρήνες Πολέμου ).

Περισσότερες πληροφορίες για το WAR2 Glory