Ένας νέος χαρακτήρας προστέθηκε στο Pockie Pirates

Pockie Pirates

Ένας νέος χαρακτήρας που ονομάζεται "Gecko Moria" προστέθηκε στο Pockie Pirates. Μπορεί να στρατολογηθεί από παίχτες που έχουν φτάσει το level 80 και άνω, από το North Blue Bar. Για περισσότερες πληροφορίες για τον χαρακτήρα, διαβάστε την ανακοίνωση που αναρτήσαμε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Pockie Pirates