Αλλαγές στο Fallen Sword

Fallen Sword

Διαβάστε την ακόλουθη ανακοίνωση για τις αλλαγές που πρόκειται να γίνουν σύντομα στο Fallen Sword:

"We're going to be implementing changes to the Bounty Board next week, including:

  • Add the ability to buy Bounty Tickets with gold. Every PvP attack outside the Bounty Board can be bountied.
  • Bounties will expire 48 hours after they are placed.
  • Accepting a bounty will allow you to be bountied. (PvP attacks made to complete a bounty won't however).
  • Add the ability to view bounties placed on you."
Περισσότερες πληροφορίες για το Fallen Sword