Shakes & Fidget

Shakes & Fidget

Το Shakes & Fidget είναι ένα 2D browser-based MMORPG, που βασίζεται στο ομόνυμο web comic. Τα γραφικά του είναι καρτουνίστικα και μπορείτε να διαλέξετε μεταξύ 8 φυλών και τριών κλάσεων για τον χαρακτήρα σας.