Rise of Europe

Rise of Europe

Το Rise of Europe είναι ένα δωρεάν παιχνίδι στρατηγικής, που δημιουργήθηκε από την Travian Games. Λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη κατά την περίοδο της αναγέννησης, και έχετε ως σκοπό να κάνετε το έθνος σας την κυρίαρχη δύναμη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Θα πρέπει να χτίσετε πόλεις, να δημιουργήσετε στρατό, να στρατολογήσετε ήρωες, και να αγωνιστείτε για την κυριαρχία σας.