Luvinia Online

Luvinia Online

Το Luvinia Online είναι ένα δωρεάν τρισδιάστατο MMORPG. Περιέχει όλα τα κλασσικά χαρακτηριστικά που θα περιμένατε από ένα παιχνίδι του είδους και έχει ένα ενδιαφέρον σύστημα κλάσεων, όπου διαλέγεις μέχρι τρεις κλάσεις για τον χαρακτήρα σου, την πρώτη μόλις φτάσεις στο level 10, τη δεύτερη στο 40 και την τρίτη στο 80.