Kapi Hospital

Kapi Hospital

Το Kapi Hospital είναι ένα browser-based παιχνίδι, όπου αναλαμβάνεις να διοικήσεις ένα ολόκληρο νοσοκομείο, να προσλάβεις προσωπικό, να κάνεις έρευνα για νέες ασθένειες και τις θεραπείες τους, κλπ.

Υπάρχουν πάνω από 20 διαφορετικά δωμάτια προς χτίσιμο σε νοσοκομεία σε 2 πόλεις, καθώς και 114 διαφορετικές ασθένειες που θα συναντήσεις (και φυσικά ισάριθμες θεραπείες).