Cabal Online

Cabal Online

Το Cabal Online είναι ένα δωρεάν τρισδιάστατο MMORPG φαντασίας. Το παιχνίδι λαμβάνει χώρα στον κόσμο του Nevareth, έχει ρεαλιστικά γραφικά και ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά και χάρτες προς εξερεύνηση. Οι παίχτες μπορούν να διαλέξουν μεταξύ έξι διαφορετικών κλάσεων, οι οποίες είναι οι εξής: Warrior, Blader, Wizard, Force Archer, Force Shielder και Force Blader.